Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan.

Door deze wijziging is de gemeente verplicht om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden.

Dat betekent dat de gemeente Sittard-Geleen samen met Kredietbank Limburg en Partners in Welzijn haar inwoners gaat helpen om schulden te voorkomen of op te lossen.

Met vroegtijdige hulp bij schulden wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk op te lossen zijn.

Er zijn daarom afspraken gemaakt met de zogenaamde vasten-lasten-partners (zorgverzekering, WML, energieleverancier en woningcorporaties).

Als u een schuld heeft bij een van deze partners en het lukt niet om er samen uit te komen, dan is afgesproken dat met de gemeente (Vidar) contact wordt opgenomen.

Als de gemeente van de vaste-lasten-partner heeft doorgekregen dat er een betalingsachterstand is, wordt er contact met u opgenomen.

Dat gebeurt per telefoon, brief of met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen welke hulp er nodig is. Er is geen verplichting.

U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp wilt. De hulp is gratis en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wilt u meer weten of heeft u ergens een betalingsachterstand waar u hulp bij kan gebruiken? Neem dan contact op met Vidar via 14046 of kijk op www.vidar.nl.