Verenigingen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Veel van hen ontvangen als blijk van waardering voor hun inzet een (onbelaste) vrijwilligersvergoeding.

Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Zowel de vereniging als de vrijwilliger hoeven hierover geen belasting of premies af te dragen.

Sinds 1 januari 2021 bedraagt de onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal €1.800 per jaar, en €180 per maand.

Ben je 21 jaar of ouder dan geldt een maximaal uurtarief van €5,00, onder die leeftijd is dit €2,75.

Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag ben je als organisatie geen belasting en premies verschuldigd. Zie verder bericht op website Bieos-omroep.nl