zondag 20 november 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout

aanvangstijd 10.00 uur Vriendenviering m.m.v. Meerssens Mannenkoor.

Sinds kort heeft het koor een nieuwe dirigent in de persoon van John Gerits [uit Genhout].

Het koor, dat momenteel uit 34 zingende leden bestaat, wordt sinds 2013 op de piano begeleid door Leon Dijkstra.

In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor zich een vaste plaats verworven in het verenigingsleven van Meerssen en in de koorwereld van Limburg. Het repertoire is klassiek en modern, geestelijk en wereldlijk. Het omvat onder meer Slavische muziek, opera en operette, lichte muziek en Limburgse liederen.