Momenteel werkt de gemeente Stein aan het maken van een nieuw Mobiliteitsplan.

Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente de komende jaren om wil gaan met mobiliteit.

Met ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, speedpedelecs (snelle e-bikes) en het delen van auto’s, biedt de toekomst veel kansen om mobiliteit te verduurzamen.

Door middel van deze vragenlijst wil men inzicht krijgen in jouw reisgedrag en jouw behoefte aan mobiliteit.

En welke zaken ten aanzien van reizen jij belangrijk vindt voor de toekomst.  De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan.

De vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. Kijk op www.gemeentestein.nl voor de vragenlijst.