Op 23 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een besluit genomen betreffende het vervolg van het Spartacus-vervoersplan. Hierbij is afgezien van het reeds eerder overeengekomen plan voor Vlaams- en Nederlands Limburg inzake een sneltramverbinding. Als het aan de Vlaamse regering ligt wordt dit vervoersplan gerealiseerd middels een elektrische trambusverbinding met o.a. een traject van Hasselt naar Maastricht. Een van de redenen die wordt aangehaald waarom men kiest voor de variant van een sneltrambus, is dat de uitvoering kostentechnisch een stuk aantrekkelijker is. Daarnaast is de inzet van deze vervoersoptie een stuk flexibeler in
de verbindingen en/of het vervoerspotentieel.

De Provincie Limburg heeft als reactie hierop aangegeven eerst met Vlaanderen in gesprek te willen om te komen tot compensatie van de gemaakte kosten betreffende het nu afgeblazen plan inzake de sneltram. Echter is door Gedeputeerde van Gaans ook gezegd dat het belangrijk is dat het grensoverschrijdend openbaar voervoer goed
geregeld dient te worden en dat daarbij ook rekening moet worden gehouden met de regio Sittard-Geleen. Ook de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, vermeldt het aanhalen van grensoverschrijdende OV-verbindingen met Sittard-Geleen, gezien het hoge aantal grensarbeiders en studenten. Daarbij wordt door de Vlaamse Minister beoogd dit op te pakken in samenwerking met Nederlandse partners.

D66 zou dan ook graag willen zien dat Sittard-Geleen deze opening aangrijpt om de kansen te onderzoeken een goede, hoogwaardige OV-verbinding tussen Sittard-Geleen en Maasmechelen, en verder naar Genk en Hasselt te realiseren.

Gezien de van oudsher nauwe banden van Sittard-Geleen met de Belgisch-Limburgse steden Genk en Hasselt en de inzet van onze gemeente om werk te maken van de Euregionale samenwerking, stelt de fractie van D66 enkele vragen aan het College van B&W: