Onlangs hebben GroenLinks en de PvdA met de ministers Ollongren en Hoekstra een deal gesloten, om te komen met een Volkshuisvestingsfonds.

Dit Volkshuisvestingsfonds is bedoeld voor aanvragen uit steden, waar de nood op de woningmarkt het hoogst is.

Ook in Sittard-Geleen hebben vooral starters en mensen met een middeninkomen het moeilijk om betaalbare husvesting te vinden, zowel op de koop- als op de huurmarkt.

Gemeenten kunnen alleen aanvragen indienen voor het fonds als ze samenwerken met woningcorporaties.

Het geld zou met name bedoeld zijn om in stadsvernieuwingswijken te helpen bij het verduurzamen van oude woningen.

Ook kan het bijdragen aan de leefbaarheid in die wijken.

GroenLinks en PvdA hebben naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college van B&W.

Zij vragen aandacht voor dit Volkshuisvestingsfonds en vragen de gemeente Sittard-Geleen om een aanvraag in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit fonds.