Het Limburgs Parlement kiest definitief voor het openhouden van Maastricht Aachen Airport (MAA). Maar wel onder een aantal strikte voorwaarden.

Een amendement van de VVD daarover is ook ondertekend door CDA, PVV, SVL en Lokaal-Limburg. Die partijen zijn samen goed voor een meerderheid van 26 van de 47 zetels.

>Over het amendement moet wel nog later op de dag officieel worden gestemd. Maar het is zeker dat het aangenomen wordt. Mogelijk krijgt het ook nog de steun van Forum voor Democratie en 50Plus.

Het provinciebestuur krijgt de opdracht om voor 31 december met een uitgewerkte business-case te komen. Onderdeel daarvan moet zijn dat het aantal ernstig gehinderden in fases verder omlaag moet. Op 1 januari 2025 mogen dat er nog 5600 zijn, op 1 januari 2030 maximaal 5250 en op 1 januari 2035 nog ten hoogste 4200.
voorwaarde is ook dat er een royaal omgevingsfonds komt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken door middel van (extra) isolatie maar ook voor de uitkoop van woningen die dichtbij het vliegveld liggen.

Aan het fonds moeten de provincie, het Rijk, de omliggende gemeenten en het bedrijfsleven mee betalen. De provincie draagt in ieder geval minimaal 8,75 miljoen euro bij, zo staat in het amendement.

Een derde voorwaarde is het steviger inzetten op het gebruik van toestellen die minder geluid veroorzaken en het maken van een plan voor het weren van de meest lawaaiige toestellen. Via fors hogere landingsrechten voor dit soort toestellen moet die ontwikkeling worden gestimuleerd. Bij het opstellen van dat plan moeten bewoners en bedrijven uit de omgeving inspraak krijgen.

Het provinciebestuur moet verder op korte termijn een goede samenwerkingspartner vinden voor MAA. Daarover lopen gesprekken met de Schiphol Group. Het uitgangspunt moet ook zijn dat de provincie Limburg niet meer de enige aandeelhouder is, valt te lezen in het amendement.

Ook moet in business-case duidelijk worden hoe verduurzaming vorm krijgt op MAA zelf en de omliggende onderhoudsbedrijven. Een investeringsplan tot 2035 en wat de kosten daarvan voor de provincie zijn, moet er ook onderdeel vanuit maken.

Onderdeel daarvan is in ieder geval een 30-jarige lening van 35 miljoen euro voor de noodzakelijke aanleg van de nieuwe start- en landingsbaan. Daarvoor geeft het Limburgs Parlement met het besluit van vrijdag om MAA open te houden ook groen licht.
Verder wordt er groen licht gegeven voor een extra bijdrage van bijna 11 miljoen euro voor de kosten van bijvoorbeeld beveiliging en brandweer.

Op de vraag van fractievoorzitter Marlou Jenneskens van D66 wat de VVD doet als niet aan de voorwaarden in het business-plan wordt voldaan, antwoordde VVD-statenlid Teun Heldens dat hij dat laat afhangen van de omstandigheden. “Het is zeker niet zo dat dan automatisch de stekker eruit gaat. Open houden is ook dan een optie”, zo zegt Heldens.

Bron L1