Mevrouw Vivian Vroemen uit Beek is op zondag 27 november 2022
tijdens de jaarlijkse St. Caecilia viering van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin.
Mevrouw Vroemen kreeg het lintje omdat zij al 44 jaar lid is van de harmonie.

Zij  is al 15 jaar bestuurslid, waarvan zij reeds 13 jaar de rol van secretaris vervult.
Vanaf 2010 heeft mevrouw Vroemen, naast haar functie als
secretaris, veel voorzitterstaken op zich genomen omdat de harmonie geen voorzitter meer heeft.