Vanaf maart start op sportlandgoed de Haamen in Beek de pilot framerunning. Een framerunner is een driewieler-loopfiets waarmee kinderen en jong volwassenen met een motorische beperking kunnen sporten.

Initiatiefneemster van het project is Nancy Kaufmann, raadslid in de gemeente Sittard-Geleen. “Ik ben met de wethouder gaan kijken naar framerunning en het is heel goed voor kinderen met een loopbeperking”, zegt Kaufmann. Het raadslid vroeg Michel van Dijke van de Stichting Wielerbaan Geleen om hulp. Samen besloten ze het framerunnen te introduceren op sportpark de Haamen in Beek.

“In Sittard-Geleen is geen geschikte locatie en de atletiekbaan hier in Beek is er heel geschikt voor. Mogelijk gaan we later naar de wielerbaan in Geleen als die na de renovatie overkapt is”, blikt Kaufmann vooruit.

De pilot start op 19 maart. Drie framerunners, 2500 per stuk, worden aangeschaft. De kosten worden betaald door de stichting Het Gehandicapte Kind, het Foppe Fonds en de gemeente Sittard-Geleen.

Kinderen en jong volwassenen met een motorische beperking kunnen worden opgegeven via een email naar wielerbaangeleen@gmail.com.