Bewoners uit Kerensheide in Stein konden zaterdag in de Sint-Jozefkerk komen kijken naar de plannen voor het niet meer in gebruik zijnde gebedshuis. Als het college en de gemeenteraad de definitieve plannen goedkeurt worden er in de kerk vanaf midden volgend jaar een buurthuis en 28 zorgwoningen gebouwd.

De plannen dateren van zo’n negen jaar geleden. Nadat pastoor Bronneberg zijn zorgen over het voortbestaan van de kerk deelde met een buurtbewoner kwam een aantal parochianen na verschillende keukentafelgesprekken tot een plan: zorgwoningen en een buurthuis. “Naast een buurtcentrum wilden we dat de mensen van Kerensheide die niet meer thuis kunnen wonen in hun eigen wijk een zorgplek krijgen. Een middelpunt in de buurt waarbij de kerk zijn maatschappelijke functie behoudt”, zegt één van de initiatiefnemers van het plan Cor Gabriels.

Toch duurde het nog lange tijd voordat het plan werkelijkheid werd. “We moesten eerst het geld voor achterstallig onderhoud en renovatie bij elkaar krijgen. Het bedrag, 1,4 miljoen euro, is uiteindelijk opgebracht door de Provincie, de gemeente en het kerkbestuur.

De totaalkosten van de verbouwing worden door directeur Ruud Jacobs van Focus International Real Estate geschat op zo’n zes miljoen euro. Naar verwachting kunnen na de zomer van 2024 de eerste bewoners intrekken in hun zorgsuite.