Tijdens multi disciplinair overleg zijn gevoelige gegevens gedeeld in het bij zijn van een woningbouwvereniging waar deze gegevens niet mee gedeeld hadden morgen worden. Dat is een voorbeeld van een datalek van de gemeente Stein.