De werkzaamheden rond de herinrichting van de Plakstraat in Urmond zijn gestart.

Na een reconstructie van de weg eind 2017 bleek al snel dat er een aantal verkeersonveilige situaties ontstond op plekken die er op papier goed uitzagen. Omwonenden maakten zich zorgen over bijvoorbeeld de onoverzichtelijke bocht richting Raadhuisstraat en de paaltjes op de weg vanaf de brug over het kanaal.

Omwonenden en de gemeente Stein gingen in gesprek en de gevaarlijke situaties worden aangepakt. Zo wordt de onoverzichtelijke bocht minder scherp, de paaltjes anders geplaatst en komt er een verkeersdrempel.

De werkzaamheden betekenen een extra kostenpost van ongeveer 30.000 euro. “Maar op een totale kostenpost van 1,2 miljoen voor de hele herinrichting in 2018 valt dit nog wel mee”, zegt wethouder Danny Hendrix.

De werkzaamheden zijn rond 9 december afgerond.