Op 2 maart 2021 is in de gemeenteraad van Stein besloten om het viaduct over de Stadhouderslaan-Napoleonsbaan te vernoemen naar de omgekomen militair Sergeant der eerste klasse Bart van Boxtel.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranen Platform een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies, zijn omgekomen. In het gehele land zullen in de komende jaren viaducten vernoemd gaan worden. Ook Bart van Boxtel, militair en jarenlang inwoner van Urmond (gemeente Stein), kwam niet thuis van zijn ISAF-missie. Hij stierf op 26 juli 2006.

“Met instemming van de nabestaanden wordt vanaf 2 december de naam van Bart van Boxtel op het viaduct vermeld. Het viaduct over de Stadhouderslaan-Napoleonsbaan heet nu: ‘Sergeant der 1e klasse Bart van Boxtel’. Inmiddels is al een graffiti kunstwerk op de wanden van het viaduct aangebracht dat de herinnering aan Bart passend illustreert. Hiermee biedt dit object een passende en blijvende herinnering aan hen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet” aldus burgemeester Leurs- Mordang.

In het voorjaar van 2022 zal ter nagedachtenis aan Bart van Boxtel een voor het publiek toegankelijk, militaire ceremonie plaatsvinden om hem te eren.

Bart van Boxtel (26 juli 2006)

Bart is geboren op 30 januari 1977 te Maastricht en was bij overlijden woonachtig te Heerenveen.  Bart is vanaf zijn 2e jaar, tot kort na zijn uitzending naar Kosovo, woonachtig geweest in Urmond. Hij was in hart en nieren Urmondenaar. In 2000 is Bart met zijn toenmalige partner Laura in Heerenveen gaan samenwonen. Toch bleef hij sterk met Urmond verbonden en bezocht daar regelmatig zijn ouders, maar ook de plaatselijke voetbalvereniging Urmondia waar hij jarenlang actief is geweest en een graag geziene gast was.  Tijdens zijn uitzending in Afghanistan is Bart op 26 juli 2006 om het leven gekomen. Bart was op weg naar Khost voor overleg met het Provinciaal Reconstructie Team (PRT). De helikopter waarin hij werd verplaatst, stortte neer tijdens de vlucht van Kabul naar Khost. Het stoffelijk overschot van Bart is kort na het ongeval overgebracht naar Nederland waar hij op 5 augustus 2006 in een Rijksgraf op de gemeentelijke begraafplaats van zijn geliefde Urmond met militaire eer is begraven.