Aan de noordkant van de huidige autofabriek VDL Nedcar bij Born ligt het Sterrebos.

Geen groot bos, maar wel zeer waardevol vanwege de ietwat verborgen ligging en daardoor aanwezige rust.

Het bosecosysteem met vele 200 jaar oude eikenbomen en rijke ondergroei is een samenhangend geheel waar tal van (beschermde) planten en dieren leven.

Omdat BMW heeft aangegeven dat zij binnen afzienbare tijd geen auto’s meer wilt laten produceren in Born, is VDL Nedcar naarstig op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.

Uitbreiding van de fabriek met een tweede productielijn moet helpen om deze nieuwe opdrachtgevers over de streep te trekken.

Deze uitbreiding is voorzien aan de noordkant van de huidige fabriek, waarvoor twee derde van het Sterrebos moet wijken.

Ook het nabijgelegen kasteellandgoed Wolfrath wordt bij uitbreiding van de autofabriek ernstig aangetast.

De provincie Limburg steunt de uitbreidingsplannen en wijst daarbij op het belang van werkgelegenheid en economie.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Natuur en Milieufederatie Limburg Banen versus bomen – Natuur en Milieufederatie Limburg (nmflimburg.nl)

Op deze website kunt u ook de petitie tegen de  kap tekenen.