De Raad van Commissarissen van L1 en bestuurder Peter Elbers zijn in goed onderling overeengekomen dat de samenwerking per 1 oktober 2021 zal worden beëindigd.

De Raad van Commissarissen had eerder al gezamenlijk besloten Elbers vrij te stellen van werk. De taken van Peter Elbers zijn toen overgenomen door medebestuurder Job van der Have en leden van het managementteam.

De interne organisatie is inmiddels geïnformeerd.

De Raad van Commissarissen dankt Peter Elbers voor zijn inzet in de afgelopen periode en buigt zich over de toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur.

Daarbij wordt advies ingewonnen van de Ondernemingsraad.