De werkzaamheden aan het Julianakanaal ter hoogte van haven Stein naderen hun voltooiing. Alle werkzaamheden zijn gereed.

Momenteel is men bezig met het opruimen van het terrein en de afwerking er van. Verwachting is dat deze opruimwerkzaamheden uiterlijk 1 oktober aanstaande zijn afgerond.

Aan de noordzijde (ter hoogte van Jumbo) is het laatste deel van de bouwkuipdamwand en de aanvaringspalen verwijderd. De bodemconstructie is hier aangepast en gereed.

De werkzaamheden van bouwkuip zuid zijn afgerond. Zo is ook het gedeelte rond de calamiteit van september 2020 aangepakt.

Gedurende het verwijderen van de damwanden is de grondwaterstand licht gestegen.

Bron: Nieuwsbrief Boskalis. Lees de hele nieuwsbrief op www.bieos-omroep.nl