Vanaf vrijdag 31 juli worden de afvalcontainers voor oud papier en PMD verplaatst. Ze komen te staan naast het depot voor tuinafval (ca. 50 meter verderop).

Voor het inleveren van je oud papier en PMD afval moet je dus nog steeds aan de bezoekerszijde van het gemeentehuis zijn.

Medewerkers van RWM en extra bebording geven de nieuwe locatie duidelijk aan.

Reden voor het verplaatsen van de containers is de parkeerdrukte rondom het gemeentehuis.

Door de schoolvakanties en het zomerse weer is het druk bij het Steinerbos.

Door de containers te verplaatsen worden onveilige verkeerssituaties te voorkomen en meer ruimte geboden aan bezoekers van het Steinerbos.