In de regionale media is een bericht gepubliceerd over de ernstige verontreiniging van de bodem van het Chemelot terrein.

Een ingenieursbureau heeft onderzoek gedaan naar de rol van de Provincie als toezichthouder en is tot de conclusie gekomen dat de Provincie steeds onvoldoende doelmatig en doeltreffend heeft gehandeld.

Ook zouden de dossiers niet op orde zijn; essentiële informatie zoals rapportages, vergunningen en afspraken ontbreken.

Reden voor de GroenLinks fractie van de provincie Limburg om vragen hierover te stellen aan het college.

Het gehele bericht leest u op www.bieos-omroep.nl > nieuws.