25 organisaties die actief zijn in de jeugdhulp tekenden woensdag een intentieverklaring. Daarmee geven zij aan dat zij zich gezamenlijk  inspannen om de jeugdhulp in Zuid-Limburg te vernieuwen en te verbeteren.

Kortere wachtlijsten. Minder uithuisplaatsingen. Minder kinderen en jongeren die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten. Dat is wat 25 Zuid-Limburgse organisaties in de jeugdhulp willen bereiken door nog nauwer samen te gaan werken. Om hun streven kracht bij te zetten, tekenden zij op 10 mei een intentieverklaring.

Verder lezen website van Bieos-omroep.nl onder nieuws.