Het Geleense sport- en recreatiecentrum Glanerbrook heeft voorlopig een streep gezet door de geplande bouw van een 50 meterbad en de vernieuwing van de installaties van de buiten-ijsbaan, inclusief overkapping. In plaats daarvan worden er energiebesparende aanpassingen gedaan.

Die aanpassingen moeten de hoge energie- en onderhoudskosten drukken. Daarnaast worden er noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

 

Vóór de zomer bleek dat de vernieuwbouw van Glanerbrook meer zou gaan kosten dan de 48 miljoen euro die hiervoor beschikbaar werd gesteld. Vervolgens werd er met de raad gekeken naar keuzevarianten. Volgens het college is het onverantwoord om helemaal niks te doen, vanwege de hoge energiekosten.

 

Daarom is besloten om de bouw van het zwembad en de vernieuwing van de ijsbaan uit te stellen. Projectwethouder Leon Geilen meldt dat de werkzaamheden voor de energiebesparende aanpassingen hierdoor nu al in het voorjaar van 2023 kunnen worden gestart. Rond diezelfde periode kan de gemeenteraad wel nog besluiten geld beschikbaar te stellen voor het 50 meterbad en de vernieuwde ijsbaan.

 

“Door nu eerst de meest essentiële vernieuwingen uit te voeren slaan we twee vliegen in één klap. We blijven financieel gezien binnen het door de raad vastgestelde budget en we kunnen door de eigentijdse maatregelen die we nemen flink besparen op de kosten voor het dagelijks gebruik van Glanerbrook”, aldus Geilen.