De Alliantie Tegen Uitbreiding Maastricht Aachen Airport (MAA) stelt dat het vliegveld in Beek veel minder banen oplevert dan uit drie andere onderzoeken blijkt. Die onderzoeken hadden volgens het actiecomité allen een link met de provincie en of de luchthaven waardoor de cijfers te rooskleurig werden voorgesteld.

De alliantie kwam na een eigen onderzoek uit op 700 à 900 banen terwijl in de rapporten getallen genoemd werden tussen 1500 en 3300. Die veel hogere cijfers zouden onder andere ontstaan omdat in de rapporten alle werknemers van aan het vliegveld verbonden bedrijven opgeteld zijn.

Dat klopt volgens de alliantie niet omdat bijvoorbeeld bij post- en koeriersbedrijven in de buurt van het vliegveld niet iedereen aan de luchthaven bezorgt. Eén van de onderzoekers, de Erasmus Universiteit, is na een protest van het actiecomité op de vingers getikt door de eigen integriteitsklachtencommissie.

Erasmus moest de cijfers nu al twee keer omlaag brengen en in het rapport vermelden dat de genoemde getallen mogelijk afwijken. Het actiecomité heeft berekend dat bij een eventuele sluiting van het vliegveld ongeveer de helft van  die 700 tot 900 werknemers werkloos zou worden.

Dat aantal rechtvaardigt volgens hun op geen enkele wijze de enorme bedragen aan gemeenschapsgeld die jaarlijks worden besteed om MAA in stand te houden.