De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft woensdag 8 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Nu dit principebesluit is genomen, wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet en wordt gewerkt aan de verdere detaillering van de plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de zomer ter inzage gelegd.

De investering die met de unilocatie is gemoeid, bedraagt iets meer dan tien miljoen euro.

Een belangrijke investering in de leefbaarheid van beide kernen.

Door de centrale ligging van de unilocatie blijven onderwijs- en sportvoorzieningen goed bereikbaar voor inwoners van Grevenbicht en Obbicht.

De unilocatie biedt straks ruimte aan een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang) en een centrale sportvoorziening.

Het sportgedeelte bestaat uit voetbal- en tennisvelden, een kantine, kleedkamers en een gymzaal.

Bijzonder is dat de kinderen en leerlingen van het onderwijsdeel, van nul tot twaalf jaar, tijdens en buiten schooltijden gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten.

Het schoolbestuur van Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisclub TC Bicht’14 en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg zijn als mede-initiatiefnemers nauw bij de plannen betrokken.