Beste bewoner,

We nodigen u van harte uit voor een informatieavond over de plannen om de capaciteit voor het aanvoeren en opslaan van grondstoffen uit te breiden tussen de haven van Stein en het Chemelot-terrein. Deze bijeenkomst is gepland op
woensdag 29 juni van 17.00-19.00u in het Van der Valk-hotel te Urmond.

We vinden het belangrijk u als inwoner van Stein te informeren over ontwikkelingen en geven graag een toelichting, zodat u weet wat gaat gebeuren in uw omgeving. Het gaat om grondstoffen die nu ook al per schip aankomen in de haven en via veilige ondergrondse buisleidingverbinding naar de fabrieken op Chemelot gaan.

Circulair Chemelot

Chemelot is één van de belangrijke industriële clusters van Nederland. Op het Chemelot Industrial Park zijn 17 productiebedrijven actief in 60 verschillende fabrieken, die sterk met elkaar verbonden zijn, zowel wat betreft energie- als grondstofstromen. Bij deze bedrijven en op de Brightlands Chemelot Campus wordt hard gewerkt aan de omwenteling naar duurzame productie.
Naast de energietransitie is de grondstoffentransitie zeker zo belangrijk. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te produceren. Juist omdat de fabrieken zo met elkaar verbonden zijn, is Chemelot uitstekend gepositioneerd om dat voor elkaar te krijgen.
“Als één chemische site in staat is om in 2050 volledig circulair te zijn, dan is het Chemelot wel”, stelt Loek Radix, Chemelot Executive Director. “Ik ben er trots op dat Chemelot behoort tot de koplopers bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.”

We hopen u op woensdag 29 juni te ontmoeten. Na een toelichting op de plannen is er gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie over Chemelot leest u op www.chemelot.nl.

Met vriendelijke groet,

Loek Radix
Executive Director Chemelot