Misschien heeft u in De Limburger van 17 oktober jl. al gelezen dat een werkgroep bestaande uit Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken en Frans Walraven, werkt aan een heruitgave van een bijzonder boek in het Sittards dialect.

Het betreft een door Louis van der Heijden rond 1925 bij elkaar gevoegde verzameling Sittardse woorden, spreekwoorden en gezegden met hun Nederlandse vertaling. Een aantal Sittardenaren, zoals Delhougne, Kentgens, Timmers, Dullens en Laudy hebben hem destijds bij het verzamelen hiervan geholpen.

Het betreft meer dan 2000 Sittardse woorden en meer dan 300 spreekwoorden en gezegden.

Misschien kent u de naam van der Heijden van de Zittesjen A.B.C. uit 1927, heruitgegeven in 1973. Welnu, het betreft hier dezelfde persoon.

Tekeningen en foto’s

Genoemde werkgroep is bezig om de vermelde verzameling van 120 pagina’s in een boekwerk, geïllustreerd met passende tekeningen van o.a. Jan Hermans, de broer van Toon, en foto’s, uit te geven. De woorden, spreekwoorden en gezegdes zijn onderverdeeld in 13 hoofdstukken, zoals het menselijk lichaam, eten en drinken, de kleding, spel en vermaak, en akker- en tuinbedrijf. Men rekent erop dat het boek in het voorjaar van 2022 uitgegeven kan worden en wel tegen een schappelijke prijs van om en nabij de 11 euro.

Vrijblijvende voorinschrijving

Meer dan 150 mensen hebben via De Vereniging Sittards Verleden, Veldeke Zitterd-Gelaen-Bor, De Willy Dols Stichting of anderszins, middels vrijblijvende inschrijving, al hun belangstelling getoond. Zij vernemen, zo gauw ’t boek gedrukt is, op welke rekening zij het gevraagde bedrag kunnen storten en waar en wanneer ze het boek kunnen afhalen. Mensen die niet vooringeschreven hebben kunnen dan nog een aantal ‘rest-exemplaren’ tegen een iets hogere prijs kopen. Waar? Dat wordt nog bekendgemaakt.

Beste lezer, heeft ook u, na lezing van bovenstaande, belangstelling voor genoemde uitgave, stuur dan een mailtje met uw naam, adres en e-mailadres naar Jos Engelen: josengelen@planet.nl, of Phil Schaeken: p.schaeken@hetnet.nl

.