De gemeente Sittard-Geleen moet op toeristisch gebied inzetten op promoten van de historie, de groene omgeving, de ligging aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied.

Daardoor kunnen Sittard-Geleen en de regio groeien op toeristisch gebied.

Ook het woon- en leefklimaat verbetert dan, zo staat te lezen in het Actieplan Vrijetijdseconomie 2020-2022.

De belangrijkste ontwikkeling de komende tijd is de realisatie van een Visit Experience Centrum Sittard-Geleen, waar bezoekers van Sittard-Geleen op een moderne, eigentijdse wijze informatie kunnen krijgen over de toeristische mogelijkheden van dit gebied.

Deze mogelijkheden richten zich vooral op de rijke historie, het groene buitengebied, de veelzijdige cultuur, de innovatiekracht (regio met toptechnologie en kennis) en de ondernemende winkelstad.

Na Valkenburg en Heerlen is Sittard-Geleen de derde plaats in Zuid-Limburg die een Experience Centrum krijgt.

Om de toeristische ontwikkelingen te stimuleren zijn de afgelopen tijd ook al initiatieven gestart, zoals Knopen-Lopen (Aanleg Zuid-Limburgs wandelroutenetwerk) en het verbeteren van het toeristische fietsroutenetwerk waardoor de centra van Born, Geleen en Sittard beter opgenomen zijn in deze routes.

Ook wordt de Beleef-brochure Sittard-Geleen opnieuw gedrukt en er wordt ingezet op het versterken van het recreatief aanbod in het Rivierpark Maasvallei.

Over enkele jaren moet het fietsroutenetwerk nog verder verbeterd worden, met nadrukkelijke verbindingen naar fietsroutes in de omliggende buitenlanden.

Ook moet dan geïnvesteerd worden in het kwalitatief verbeteren van het verblijfsaanbod in Sittard-Geleen.

Nu zijn er vooral hotels en andere logiesmogelijkheden en niet of nauwelijks faciliteiten zoals campings en vakantiehuisjes.

Tenslotte pleit het Actieprogramma voor het verbeteren van de toegankelijkheid van monumenten en ander erfgoed in Sittard-Geleen en regio.