Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst?

Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit?

De samenleving verandert. Veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving hebben invloed op onze manier van leven in de toekomst.

De gemeente Sittard-Geleen wil niet alleen meebewegen, maar ook anticiperen op die veranderingen. Daarom is men bezig met het ontwikkelen van de Toekomstvisie 2030 voor Sittard-Geleen.

En dat doen ze graag samen met u, want ook u gaat de toekomst van Sittard-Geleen aan!

U bent vast benieuwd wat de gemeente met alle ideeën en visies gaan doen.

In eerste instantie zou u alle toekomstbeelden vanaf half oktober kunnen bezoeken in ons Toekomstmuseum in de Domijnen.

Vanwege COVID-19 is de gemeente genoodzaakt om het Toekomstmuseum uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

Men is aan het onderzoeken of dit fysiek, digitaal ofwel beide gaat plaatsvinden.

U kunt in ieder geval verwachten dat inspirerende visies en ideeën in een soort Toekomstmuseum met u worden gedeeld.