KPN voert van 7 tot 17 november werkzaamheden uit aan antennes in de hoogspanningsmasten. In deze masten hangen ook de antennes van Mobirail. Mobirail is het gsm-netwerk van Prorail, waarmee de communicatie tussen de treinen en de controlekamer wordt verzorgd.Ook de signalering en de borden op de perrons met de verwachte aankomsttijden van de treinen worden via dit netwerk geregeld.

Door de werkzaamheden aan KPN-antennes moeten de antennes van Mobirail worden uitgezet voor de veiligheid van de monteurs. Daarom komt er voor het Mobirail netwerk een tijdelijke mast in de buurt van waar de huidige mast staat, zodat treinen geen problemen krijgen.  Als de dekking van het Mobirail netwerk namelijk wegvalt, gaan de treinen stapvoets rijden en komt de dienstregeling in gevaar.

Om in de hoogspanning mast te mogen werken is toezicht van de masteigenaar nodig. Er zijn weinig beheerders beschikbaar en de planning is dan ook lastig te realiseren. De werkzaamheden vinden plaats van 7 tot 17 november. KPN plaatst de tijdelijke mast alleen voor deze periode en haalt hem na de werkzaamheden weer weg.