Op donderdag 15 april organiseerde Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een webinar voor omwonenden van Chemelot.

Onderwerp was het RIVM-onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom het chemiecluster.

Bijna tachtig mensen namen deel aan het webinar. Daarin gaf het RIVM meer uitleg over de resultaten en legde de veiligheidsregio uit wat er met de resultaten gebeurt.

Via de chat werden veel vragen gesteld. Die zijn inmiddels van antwoord voorzien.

Lees meer op www.bieos-omroep.nl > nieuws.

Alle informatie vind je op https://www.vrzl.nl/nieuws/terugblik-webinar-belevingsonderzoek-veiligheid-chemelot-vragen-en-antwoorden