De vergunningaanvraag voor de vestiging van een supermarkt in het voormalig Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan in Beek is definitief van tafel.

e gemeente en initiatiefnemer Jongen Bouwpartners bespreken momenteel de mogelijkheden tot woningbouw op deze locatie.

In de afgelopen periode is er intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemer over mogelijke andere ontwikkelingen op de betreffende locatie.

Als positief resultaat kan er gemeld worden dat de plannen voor het vestigen van een supermarkt inmiddels zijn ingetrokken.

Jongen Bouwpartners is voornemens om op korte termijn een bestemmingsplanprocedure te starten, waarbij het uitgangspunt is dat het huidige Lampenpaleis wordt gesloopt en er een nieuw woningbouwproject wordt gerealiseerd.

 

Wethouder Ralph Diederen (ruimtelijke ordening): “Met de nieuwe plannen houden we ons winkelhart geconcentreerd en voegen wij hoognodige woningen toe voor onze inwoners, midden in het centrum van Beek.”

Omwonenden en de werkgroep Proosdijveld ontvangen binnenkort een bewonersbrief.

Het college van Beek bedankt hen voor hun inbreng in de afgelopen periode.