Vanuit het rampenfonds is vrijdag 23 juli gecommuniceerd over een tegemoetkoming aan huishoudens die getroffen zijn door de wateroverlast afgelopen week.

De Limburgse gemeenten zijn in gesprek met het Rampenfonds hoe deze tegemoetkoming wordt verstrekt.

Zodra dit duidelijk is, wordt actief gecommuniceerd wat de voorwaarden zijn en hoe een aanvraag kan worden gedaan.