Lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Voor veel mensen is dat moeilijk. In totaal zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Jonge en oude mensen. Ook de vijf taalambassadeurs van de Westelijke Mijnstreek zijn heel verschillend.

De jongste is 30, de oudste 62. Ze weten hoe het is als je veel woorden of de digitale omgeving niet begrijpt.

“Ga net als wij weer naar school!”, zeggen ze. “Naar VISTA college. De lessen veranderden hun leven.

De taalambassadeurs kunnen nu veel meer. En ze helpen anderen.

Kijk voor meer informatie op www.vitaalin046.nl. Wil je Maddy en een taalambassadeur uitnodigen in jouw organisatie? Meer weten over de lessen bij VISTA college Taal+? Of zelf taalambassadeur worden? Bel of mail dan met Maddy Kuipers: tel. 06 42 27 07 64 of m.kuipers@vistacollege.nl.