Archief de Domijnen en Stichting Monografieën uit het Land van Sittard hebben op zaterdag 9 oktober een dagsymposium georganiseerd onder de titel ‘Werken aan de (Sittardse) vestingwerken’.

Aanleiding is het in juni verschenen boekwerk ‘De vestingwerken van Sittard in historische bronnen’ en het thema van de maand van de geschiedenis van dit jaar: ‘aan het werk’.

Peter Schulpen, de samensteller van het genoemde boek zal tijdens het symposium spreken over werken aan de Sittardse vestingwerken in zestiende en zeventiende eeuw. Om de ontwikkeling van de vestingstad Sittard in een breder perspectief te plaatsen zal mergelbouwdeskundige Jacquo Silvertant spreken over het gebruik van mergel in vestingbouw en de Duitse vestingbouwdeskundige Lutz Jansen over andere vestingsteden in het hertogdom Gulik. De lokale vestingbouwdeskundige Frank Keyser verzorgt een voordracht over de restauratie van Fort Sanderbout in 1984-1985. Ten slotte zal de archeoloog Willem-Simon van de Graaf de nieuwste (archeologische) inzichten over de vestingwerken van Sittard presenteren. René Haustermans verzorgt tussen de lezingen muzikale intermezzo’s.

Deelname aan het symposium kost €25. Een coronatoegangsbewijs is vereist.