Vrijdagochtend 9 oktober, op de dag van de Duurzaamheid, wordt door wethouders Kim Schmitz en Leon Geilen namens de Gemeente Sittard-Geleen symbolisch de eerste boom van een groot aantal bomen geplant.

De boom staat symbool voor de start van de samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, stichting Plök en Helwig Kozijnen om de gemeente Sittard-Geleen bosrijker en groener te maken.

 

Zo wil burgerinitiatief Plök in 2020 een voedselbos starten.

Enerzijds een kleiner bos, bedoeld voor educatie, scholing en onderzoek, anderzijds een groter voedselbos dat dient als productiebos voor voedsel, als aanvulling op de traditionele landbouw.

De symbolische aftrap zal plaatsvinden om 9.30 uur bij Helwig Kozijnen aan de Tomeikerweg 101 in Geleen.

Helwig zal voor elke woning waar het bedrijf kozijnen voor levert, een boom in het voedselbos planten.

Wil Helwig: “We zijn bij Helwig al jaren intensief bezig met het thema verduurzamen, daarom voelt het planten van bomen in onze eigen gemeente als een logische stap.”

Met het planten van de bomen laat Helwig zien dat ze duurzaamheid volledig omarmen.

Het traject voedselbos is een mooie bijdrage aan het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van Provincie Limburg, waarbij de ambitie is opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten.