De Provincie Limburg ondersteunt met deze subsidieregeling vrijwilligersinitiatieven, die lokaal vervoer verzorgen in gebieden met weinig of geen openbaar vervoer. Hiermee bevorderen ze de bereikbaarheid van kleine kernen en voorzieningen in landelijke gebieden en helpen inwoners van deze gebieden om mobiel te blijven.

De regeling is bestemd voor organisatoren van lokale vervoersinitiatieven gelegen in doelgebieden in de Nederlandse provincie Limburg. Deze organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te hebben en geen winstoogmerk.

Lees meer over deze regeling via Subsidie Wensbus 2021-2023 (Nadere subsidieregels lokaal personenvervoer per auto door vrijwilligers: de Wensbus 2021-2023) – Provincie Limburg