Provincie tikt gemeente Beek op vingers

De provincie wil, in tegenstelling tot eerdere geluiden, toch niet dat er een zonnepark komt aan de Hoogkuil en heeft dat per brief aan de gemeente Beek laten weten.
De Beekse gemeenteraad stemde vorig jaar in meerderheid voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, grenzend aan Catsop.
Bij die gelegenheid liet het gemeentebestuur van Stein al weten juridisch alles in het werk te stellen om die aanleg te voorkomen.

De provincie oordeelt nu dat de aanleg van het zonnepark in strijd is met de Omgevingsverordening Limburg 2014. Daarin zijn kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de Bronsgroene landschapszone benoemd. Een van die bepalingen is dat landbouwgronden en natuurgebieden ontzien moeten worden bij de aanleg van zon- en windparken. De provincie oordeelt over het zonnepark aan de Hoogkuil zelfs dat dit ernstig afbreuk doet aan het typisch Limburgse glooiende landschap ter plaatse.

De gemeente Beek kan het advies van de provincie naast zich neerleggen, maar zal dan te maken krijgen met juridische stappen van de gemeente Stein en het bewonerscollectief uit Catsop dat zich verzet tegen de aanleg. Dus Beek zal dat niet gaan doen, temeer omdat de indiener van het plan, landbouwbedrijf Roebroek uit Beek, nog helemaal geen vergunningaanvraag heeft ingediend. Die heeft de provinciale donderwolk waarschijnlijk al zien hangen….