1 juni 2021 is in Weert de stichting Tijdig opgericht, de doorstart van de Dienst Kerk en Samenleving.

Stichting Tijdig stimuleert en faciliteert sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de kleinste haarvaten van Limburg. En vindt haar inspiratie uit de Rooms Katholieke sociale leer.

De stichtingsnaam refereert aan de beroemde rede “Tijdig” uitgesproken door Dr. H. Poels te Weert op 1 juni 1903 tijdens “den 5den Limburgschen Katholiekendag” in Weert.

Dr. Henri Poels (geboren te Venray in 1868 en overleden te Heerlen in 1948) was een bekend aalmoezenier van sociale werken.

Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische en sociale verbeteringen in de provincie.

Ook was hij nauw betrokken bij tal van katholieke maatschappelijke organisaties zoals in de woningbouw, onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Voor meer informatie: www.stichtingtijdig.nl