Vrijdagochtend heeft IVN Munstergeleen  in samenspraak met de Stichting Behoud Kollenberg bij het debat in Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de bedreigde natuurwaarden op Watersley.

Deputé van Toorenburg sprak in het debat haar waardering uit voor de oplettende en alerte houding van IVN Munstergeleen inzake de verstoorde goudgroene natuur op Watersley.
Zij zegde de vergadering toe dat ze actief zal toezien op handhaving  in het kader van de wet natuurbeschermingy in dit gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zal ze doen in nauwe samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen die de formele handhaver is.

IVN Munstergeleen  is blij met deze toezegging en vooral de toegenomen bewustwording van Provinciale Staten t.a.v. de bedreigde natuurwaarden op Watersley en elders in de provincie n.a.v. het uitvoerige debat hedenochtend.

Uiteraard zal IVN Munstergeleen haar rol als spreekbuis voor bedreigde flora en fauna blijven uitvoeren door te blijven signaleren en waar nodig te verzoeken tot handhaving.