De ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ heeft het door de brand beschadigde Verschueren pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster (het voormalige Maaslandziekenhuis) door orgelbouw Nijsse & Zn. uit Oud-Sabbinge (Zeeland) laten restaureren en herbouwen tot een prachtig Continuo-orgel. De stichting vindt het belangrijk dat dit orgel optimaal gebruikt kan worden, door de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten. Hierbij kunt u denken aan de begeleiding van volkszang / samenzang tijdens erediensten, de begeleiding van koren, solisten, etc. Een veelzijdig en verplaatsbaar instrument!

Aanvankelijk zou het orgel een nieuwe bestemming krijgen in Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Echter momenteel vinden er in het ziekenhuis géén wekelijkse Eucharistievieringen meer plaats.

Er zijn enkel nog algemene vieringen één keer in een bepaalde periode, waarbij het de vraag is of hiervoor het orgel gebuikt gaat worden. Zowel het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ alsook Zuyderland zijn het erover eens dat het orgel er niet moet staan om te ‘verstoffen’. Hiervoor is het een te bijzonder en kostbaar instrument en zit hier veel te veel werk en jaren van voorbereiding in. Ook zijn wij heel veel mensen dank verschuldigd die hebben bijgedragen aan de restauratie- en herbouw van dit orgel: alle vrienden, vrijwilligers, muzikanten van benefietconcerten- en activiteiten, sponsoren, subsidiënten, etc.

In goed overleg tussen het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en Zuyderland is besloten om een alternatieve locatie te zoeken waar het orgel optimaal tot zijn recht kan komen voor de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten.

Een nieuwe locatie is gevonden: De Heilig Hartkerk in Sittard (Overhoven). Er heeft een gesprek plaatsgevonden met pastoor-deken Merkx en het kerkbestuur heeft groen licht gegeven.

Het orgel zal er in ‘bruikleen’ geplaatst worden (onder de zelfde condities als voorheen in Zuyderland). De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ blijft eigenaar van het orgel en kan hierdoor ook zorgvuldig zorg blijven dragen voor onderhoud- en instandhouding van dit instrument (zoals regelmatig stemmen van het orgel).

Het Continuo-orgel zal als 2de orgel in deze kerk geplaatst worden beneden op het priesterkoor (bij het altaar). Hierdoor kan het optimaal gebruikt worden voor orgelspel, de begeleiding van samenzang / volkszang, de begeleiding van het Jeugdkoor en overige koren.

Doordat het orgel beneden staat kan het ook prachtig gebruikt worden voor concerten (eenieder kan de organist en de musici zien) en het is goed toegankelijk voor de orgellessen.

Omdat het jeugdkoor er regelmatig zingt is het een uitstekende plek om aandacht te besteden aan educatie voor het orgelcultuur en een project van orgellessen aldaar langzamerhand gaan op te starten, voor de jeugd.

Op woensdag 15 juni jl. is het orgel  door de firma Nijsse & Zn. Orgelbouw geplaatst in de Heilig Hartkerk in Overhoven en zal het gebruikt gaan worden voor de erediensten, etc.

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal in de zomerperiode ook een muzikale feestelijke ‘ingebruikname’ van het orgel gaan organiseren op zondagmiddag 7 augustus a.s. om 15.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven (Gelderestraat 37, 6136 AS Sittard). Dit concert wordt verzorgd door organist Tjeu Zeijen en door barok-trombonist Harrie Ries.