De gemeente Sittard-Geleen en Stichting Babyspullen financieren dit jaar nog vijftig babystartpakketten voor (aanstaande) ouders in de gemeente die het moeilijk hebben.

Met dit initiatief zetten de partners zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen, want elk kind heeft recht op een goede start.

“Stichting Babyspullen verstrekt de babyspullen aan minima-ouders”, licht Marjolijn Hermus van Stichting Babyspullen toe.

“Dat zijn ouders die op of onder het bijstandsniveau leven. Daarnaast is er geen sociaal vangnet dat ondersteunt bij de aanschaf van de eerste babybenodigdheden.

De ouders gaan in gesprek met de samenwerkende hulpverlenende organisaties om te kijken of zij het beste geholpen zijn met een babystartpakket.

ls dat zo is, dan vult de organisatie een verwijsbrief in. Landelijk werken we samen met ruim 800 organisaties.”

Wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding) is meer dan positief over de samenwerking.

“Weinig geld en zorgen gaan vaak hand in hand. Hoe fijn is het dan als je op weg wordt geholpen met zo’n zorgvuldig samengesteld pakket.

We zien nu al dat door maatschappelijke organisaties en verloskundigen in onze gemeente dankbaar gebruik wordt gemaakt van Stichting Babyspullen.

Door de samenwerking aan te gaan kunnen we meer ouders helpen.”

Stichting Babyspullen kan bestaan dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de giften van bedrijven en particulieren.

Nieuwe en gebruikte babyspullen worden ingezameld bij een netwerk van landelijke inzamelpunten.

Hier staan rode containers die, zodra ze vol zijn, door het inzamelpunt geleegd worden bij het voorsorteercentrum of een opslagpunt.

Transportvrijwilligers halen de spullen op en brengen ze naar het sorteer- en distributiecentrum in Heerhugowaard.

Vervolgens worden de babystartpakketten samengesteld. Inmiddels hebben bijna 300 vrijwilligers zich aangesloten bij Stichting Babyspullen.

En is er een breed netwerk van partners ontstaan.

De Stichting verstrekt ondertussen jaarlijks meer dan 5.000 gratis babystartpakketten aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.