Gemeente Stein heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 390.000.

Ondanks dat het een veelbewogen jaar was, is het coalitieakkoord in lijn met de strategische toekomstvisie tot uitvoering gebracht.

De effecten hiervan merken inwoners en ondernemers vaak rechtstreeks.

Zo is bijvoorbeeld de Onroerendzaakbelasting (OZB) nog gelijk gebleven, is een ondernemersfonds opgericht, heeft toegankelijkheid de aandacht, is de digitale dienstverlening doorontwikkeld en is ingezet op preventie en integraliteit binnen het sociaal domein.

Daarnaast is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de woon-, werk- en recreatieomgeving, mede door aanleg en renovaties van wegen en rotondes. In het totaal is vorig jaar voor ongeveer € 13 miljoen geïnvesteerd.