De gemeente Stein gaat in samenwerking met Bibliotheek De Domijnen van start met een taalcafé. Dit taalcafé wordt feestelijke geopend op 12 september om 11.30 uur door wethouder Gina van Mulken, interim- directeur bestuurder De Domijnen Joery Wilbers en taalvrijwilligers.

Het taalcafé bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten waar inwoners van de gemeente Stein die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteuning kunnen krijgen. In het taalcafé wordt, onder begeleiding van taalvrijwilligers, op een leuke manier geoefend in het beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.

 

Het taalcafé in de gemeente Stein maakt onderdeel uit van de aanpak laaggeletterdheid. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen. Bibliotheek De Domijnen heeft het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid als één van haar speerpunten opgenomen in haar beleid. Hiervoor werken zijn nauw samen met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en welzijns- en onderwijsinstellingen.

 

De opening van het taalcafé valt samen met de het landelijk de Week van Lezen en Schrijven die van 8 t/m 14 september is. In 2022 staan in Bibliotheek Stein op maandag 17 oktober, 14 november en 12 december van 12.30 – 14.30 uur taalcafés gepland. Meer informatie is te vinden op de website van Bibliotheek De Domijnen: https://www.dedomijnen.nl/bibliotheek/