De komende tijd werken we hard aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. In het coalitieakkoord 2022-2026 is de duidelijke wens opgenomen om tot een volwaardig kunst- en cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen. Deze past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en draagt bij aan de unieke culturele identiteit.

Voorwaarden nieuwe beleid

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders algemene uitgangspunten geformuleerd die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen.

Onderdelen van het kunst- en cultuurbeleid

Het kunst- en cultuurbeleid bevat de volgende onderdelen:

We streven ernaar om in 2022 input en informatie op te halen bij de gemeenteraad en themabijeenkomsten te organiseren voor betrokken organisaties. Zo willen we graag samen tot een visie komen en de volgorde van uitvoering van de hierboven vermelde onderdelen bepalen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over deze themabijeenkomsten en het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.