Vrijdag bezochten een aantal Statenleden van Provinciale Staten van de provincie Limburg Maastricht Aachen Airport.

Doel van het werkbezoek is informatie verzamelen over een recent onderzoek, dat aantoont dat sluiting van  het vliegveld de beste optie is voor Limburg.

Dat Maastricht Aachen Airport ook een groot aantal voorstanders heeft, bleek uit de groep demonstranten, die hun steun betuigen aan het voortbestaan van de luchthaven. Ook tegenstanders lieten hun protest horen. Naar schatting waren zo’n 40 tegenstanders en 50 voorstanders ter plekke om van zich te laten horen.

Voorstanders zijn de ondernemingen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van Maastricht Aachen Airport. Zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven hebben zij de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de hoogwaardige technologie en in de duurzaamheid van hun bedrijven.
Daarmee hebben zij een substantiële bijdrage geleverd aan de luchthaven en aan de Limburgse economie. De bedrijven zijn goed voor de helft van de ongeveer 800 arbeidsplaatsen op de luchthaven. Zij repareren vliegtuigen, verzorgen onderhoud, leveren diensten aan de luchtvaart en leiden toekomstige werknemers op. De bedrijven maken deel uit van grote internationale concerns of leveren diensten aan wereldwijde spelers in de luchtvaart. In het totale luchtverkeer spelen zij een kleine rol.

Het voortbestaan van de luchthaven-gebonden bedrijven, en dus de werkgelegenheid van enkelehonderden Limburgers, staat sowieso al op het spel door het eindeloze gesteggel over de toekomst van de luchthaven.

Foto: Martin Heffels.