GroenLinks organiseerde 12 oktober een thema-avond voor leden over het Schwienswei dossier. Daar heeft de fractie veel informatie opgehaald. Nu de definitieve versie uit is van de Natuur- en Landschapsvisie hebben de GroenLinks gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur gezamenlijk de volgende inzet in dit dossier voor GroenLinks geformuleerd:

Géén vakantiewoningen rond Schwienswei –  Groene waarden centraal!

GroenLinks ziet niets in het plan om op de voormalige CIOS-locatie, grenzend aan natuurgebied de Schwienswei vakantiewoningen te bouwen en het hele gebied te verkopen aan een projectontwikkelaar.

In een gemeente die ecologische veerkracht als waarde in haar toekomstvisie 2030 heeft vastgelegd past het volgens GroenLinks niet om een paar honderd vakantiewoningen in een groen gebied te bouwen.

We willen wel een herontwikkeling van het gebied waarbij, naast versterking van natuur en recreatiemogelijkheden, een beperkt aantal economische functies mogelijk zijn. Te denken valt bv aan behoud van een openluchtzwembad, aantal Tiny Houses, een camperplaats of andere nog op tafel komende mogelijkheden in het vervolgtraject.  

We willen dat de gemeente via een Burgerinitiatief samen met bewoners en stakeholders komend half jaar bekijkt welke beperkte bebouwing in het kader van die herontwikkeling wél mogelijk is. Door samen met betrokken burgers dit plan verder uit te werken dragen we ook bij aan echte participatie!

Tevens worden subsidiemogelijkheden op alle niveaus onderzocht in kader van klimaatadaptie (Corio Glana), het behalen van klimaatdoelstellingen, (grensoverschrijdende) natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Er wordt serieus onderzocht of we niet het hele gebied Schwienswei en voormalige Cios locatie kunnen overdragen aan een organisatie als Natuurmonumenten of een andere landschapsbeheerder.  Daarmee heeft de gemeente geen beheers- en onderhoudskosten meer en kwalitatief goed beheer op basis van natuurwaarden worden dan geborgd.

Dus géén verkoop van het gebied aan een projectontwikkelaar maar Groene waarden centraal! Dit is onze inzet in dit dossier.

 

9  november 2021

Namens de GroenLinks gemeenteraadsfractie  

Math De Loo, Fractievoorzitter

 

Namens het afdelingsbestuur van GroenLinks

Matthias Deleu, Voorzitter