Raymond Willem Knops , sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens een werkbezoek aan Sittard-Geleen is demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gisteren uitgebreid geïnformeerd over Common Ground, het project ‘Spookburgers’ en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Tijdens enkele presentaties is hij bijgepraat over de activiteiten van Sittard-Geleen op deze onderwerpen.

Knops is onder meer verantwoordelijk voor Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Identiteit, met daarin onder meer paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Hij reisde af naar Limburg op uitnodiging van wethouder Judith Bühler (onder meer ICT en Dienstverlening).
Common Ground is een flexibele en moderne manier om maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en bedrijfsvoering op te pakken. Het is eigenlijk een manier om informatie anders te organiseren zodat het minder complex en minder afhankelijk wordt.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

In Sittard-Geleen wordt samen met de VNG en het Ministerie van BZK  gewerkt aan een goede en duurzame manier van omgaan met gegevens, zodat ook in de toekomst inwoners er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij de gemeente, vertelden medewerkers aan de staatssecretaris. Het Ministerie zet stevig in op LAA, omdat een correcte registratie van adressen voor instanties belangrijk is, maar ook voor burgers zelf. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is gestart om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens te verbeteren en waarborgen.

Spookburgers

Het project Spookburgers is een groot en veelomvattend onderwerp, zo kreeg de bewindspersoon te horen. Het heeft een directe link met ondermijning en, binnen het sub-project ‘Spookkinderen’, ook met welzijn, veiligheid en gezondheid van (meestal Albanese) kinderen die in de gemeente verblijven.

Voortvarend

Staatssecretaris Raymond Knops: “Goed om te zien dat Sittard-Geleen zo voortvarend met deze belangrijke onderwerpen aan de slag is. Complimenten voor de keuzes die hier gemaakt zijn. Het is hard nodig want de ondermijning ligt op de loer. Dat is een rechtstreekse bedreiging voor de samenleving. Dit werkbezoek heeft mij duidelijk gemaakt wat er goed gaat en wat nog beter kan in de informatie-uitwisseling tussen de verschillende organisaties.”

Wethouder Judith Bühler is blij met de aandacht voor de onderwerpen waar de demissionair staatssecretaris over is geïnformeerd. “Dit gaat over onderwerpen waarvan een inwoner mag verwachten dat dat gewoon goed geregeld is. En dat is ook zo. Dus veel nieuwswaarde heeft het niet, maar het is wel goed dat ook deze medewerkers vol trots over hun werk vertellen. Dan realiseer je je weer eens hoeveel werk en inzet er achter de vanzelfsprekendheid van deze diensten zit.”