Wipkippen, spinnenwebben, voetbaldoeltjes, klimrekken. In iedere buurt is wel een speelplek voor kinderen.

Groot, klein, beheerd of onbeheerd; er zijn maar liefst 170 stuks verspreid in de gemeente.

Vaak komen deze speelplekken in overleg met de buurt tot stand.

Beheerde speeltuinen:
Speeltuin Thienbunder Sittard
Speeltuin De Roetsj Sittard
Speeltuin De Paddestoel Born
Speeltuin Miranaburg Geleen
Speeltuin t Weike Geleen
Speeltuin De Sjteinakker Geleen
Speeltuin Sjoepienoe Sittard

Ook kent de gemeente een aantal grotere speelvoorzieningen, die deels beheerd worden door bijvoorbeeld een buurtvereniging of een speciaal hiervoor opgerichte stichting.

 

Voorbeelden zijn ’t Ruiberke in Obbicht en in Geleen speeltuin Lutterade en het Chrysantenveldje.

De speelplekken zijn waar nodig voorzien van valdempende ondergronden welke kunnen bestaan uit zand, gras, boomschors, rubber tegels of kunstgras.

Het reguliere onderhoud en de functionele inspecties worden uitgevoerd door de afdeling Wijkbeheer. Eenmaal per jaar doet een gespecialiseerd bedrijf een grote inspectie.

Zijn er toch gebreken of opvallende zaken, maak dan een melding. Gebreken worden dan zo snel mogelijk verholpen.

Kinderen en ouders moeten er op kunnen rekenen dat de speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat alle risico’s vermeden kunnen worden.

Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten en ze vormen een wezenlijk onderdeel van het spelen. Ze horen bij het leerproces en de ontwikkeling.