Société st. Martin, Fanfare de Stein, is naarstig op zoek naar versterking.

Door de coronaperiode is ook deze vereniging hard geraakt. Maandenlang was er geen fysiek contact; ook de jaarlijkse donateursactie is niet door kunnen gaan.

Op korte tijd hebben zich een aantal leden van de fanfare bedankt, omdat ze de vrijdagavond op een andere manier willen besteden. Dit vertrek slaat een groot gat in het ledenbestand.

De fanfare verkeert nu in een moeilijke positie; het is namelijk geen hele grote, maar wel een hele hechte vereniging waarin verbinding door muziek en gezelligheid een belangrijke rol speelt.

De voorzitter van de fanfare, Martin Cremers, roept muzikanten en andere geïnteresseerden op om het korps te komen versterken.

Is je interesse gewekt, bel dan met 06-34381291 of mail mmm.cremers@gmail.com.