De polikliniek voor patiënten van Longgeneeskunde met Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) maakt vanaf maandag 7 maart na een intensieve coronaperiode een doorstart in MIJN, centrum voor medische zorg in Brunssum.

In Brunssum zijn al jarenlang meerdere poliklinieken van Zuyderland gehuisvest. Tijdens de coronaperiode werd al een belangrijk deel van de poliklinische zorg van het Snurk & Apneu Centrum in Brunssum geleverd. Door zowel alle medische kennis als onderzoek en behandeling te centraliseren op één locatie wordt de kwaliteit van de OSAS-zorg verder geoptimaliseerd.

Concreet betekent deze stap dat patiënten voor alle onderzoek, behandeling en controleafspraken vanaf 7 maart terecht kunnen op locatie Brunssum. Het gaat dan om het aansluiten en afkoppelen van slaaponderzoeken en de feitelijke behandeling, zoals aanpassing aan het slaapmasker en CPAP-therapie. Alle overige zorg die door de polikliniek Longgeneeskunde wordt geleverd, blijft beschikbaar op de hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen