Een onafhankelijk onderzoek naar het topsportprogramma van de Nederlandse Triathlon Bond heeft tot snoeiharde conclusies geleid. In het Nationaal Trainingscentrum in Sittard was er sprake van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden.
Daarnaast hebben atleten te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag.
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) erkent het rapport en zegt (oud-) sporters te kort te hebben gedaan. De bond dankt onder meer triatlete Maya Kingma uit Maastricht voor haar vasthoudendheid in de zaak.
Vorig jaar verscheen al een eerste rapport over misstanden. Daarin kwam naar buiten dat Nederlandse toptriatleten, onder wie minderjarigen, werden blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag. Op basis van het rapport stapte het bestuur van de Triathlon Bond en de bondscoach op.

Het donderdag verschenen rapport is een vervolg op dat onderzoek en komt na maandenlang onderzoek met harde conclusies. Naast de eerder genoemde groepsdynamiek spoorde de NTB jonge atleten aan om in de buurt van het trainingscentrum in Sittard te komen wonen, terwijl sommigen daar vanwege hun leeftijd en ontwikkeling nog helemaal niet klaar voor waren. Dat heeft bij sommige atleten geleid tot “gevoelens van diepe eenzaamheid”.Ook concluderen de onderzoekers dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag: “Pesten, emotionele mishandeling, zich aangezet voelen tot gewichtsverlies en zich aangezet voelen tot overmatig trainen. De ervaringen hebben grote impact op atleten (gehad).” Volgens de onderzoekers hebben atleten zich daardoor ongelukkig gevoeld, hadden ze last van mentale en/of fysieke klachten, waren er eetproblemen of waren atleten overtraind.

De onderzoekers kijken naar de Nederlandse Triathlon Bond als het gaat om het ontstaan en in stand houden van de cultuur. “Binnen de directie en de staf heerste een cultuur van ‘wij weten het beter dan zij’, waardoor signalen van anderen niet werden opgepakt of bewust werden weggewuifd.” Ook ervoeren de atleten drempels om een klacht in te dienen en schoot de sociale begeleiding van de staf tekort. “In sommige gevallen was de bondscoach zelf onderdeel van een roddelende groep”, valt te lezen in het rapport.

De Nederlandse Triathlon Bond schrijft donderdag in een reactie op het rapport: “De NTB betreurt in hoge mate de persoonlijke gevolgen voor atleten. Door inadequaat handelen van de voormalige directie en staf, zijn deze klachten ontstaan of verergerd. Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden. Helaas heeft een aantal sporters zich lang niet gehoord en gezien gevoeld. Hiervoor zijn excuses zeker op zijn plaats.”

Ook de Maastrichtse Maya Kingma, een van de meest bekende triatleten van Nederland, wordt dus benoemd in de reactie van de bond: “Ook is de NTB Maya Kingma, onder andere in haar rol als de voorzitter van de Atletencommissie erkentelijk voor haar vasthoudendheid om deze zaak onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden.”
In het rapport staan zeven aanbevelingen die het interim-bestuur van de NTB allemaal overneemt. Een van die aanbevelingen is dat een aantal triatleten ook financieel moet worden gecompenseerd voor de misstanden die ze hebben meegemaakt.