De Gemeente Beek en DELTA Fiber hebben een
samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van snel internet op bedrijventerrein Beekerhoek.

Daarmee wordt het voor 115 bedrijven mogelijk om zich op een glasvezelnetwerk aan te laten sluiten.
Als alles volgens planning verloopt wordt in het najaar van 2023 begonnen met
de aanleg van een glasvezelnetwerk op Beekerhoek.

Of dit daadwerkelijk gebeurt, is mede afhankelijk van de belangstelling van de op het bedrijventerrein
gevestigde bedrijven. DELTA Fiber benadert hen om de belangstelling voor glasvezel te peilen.

Wethouder Rob Schwillens heeft de samenwerkingsovereenkomst namens de
gemeente getekend. “Ik ben verheugd dat het voor alle bedrijven op Beekerhoek
mogelijk wordt om zich op snel internet te laten aansluiten.

Dit zal voor veelbedrijven leiden tot een verbetering van hun bedrijfsvoering.”